Utleiedel i ditt Systemhus?

I forbindelse med bygging av utleiedel i en bolig stiller myndigheten krav til utforming og sikkerhet. Det er derfor en stor fordel å prosjektere dette fra starten.

Mange av modellene fra Systemhus kan leveres med utleiedel. Noen har dette planlagt fra arkitekten, andre kan tilpasses etter deres ønsker.

Fleksibilitet

Om man bruker deler av boligen til utleie, oppnår man stor fleksibilitet. Dere kan selv velge om eller hvor lenge dere skal leie ut enheten. Kanskje skal man bare ha muligheten, men primært benytte arealet selv? Skal dere gå for en hybel på ett rom og bad, eller skal dere bruke en større del av boligen til en leilighet ?

​Økonomi/skatt

En utleiedel gir inntekt til husstanden og vil dermed bidra positivt på betalingsevnen. Skal man bygge utleieenhet, vil dette selvsagt gi en merkostnad på boligen. Man må derfor se disse to elementene sammen før man tar avgjørelsen. I det lange løp vil imidlertid utleie stort sett lønne seg. Som tommelfingerregel kan man leie ut opp til halve boligen skattefritt. Unntaket er om man leier ut den mest verdifulle delen av boligen. Da kan man komme i en situasjon hvor man blir skattepliktig. Vi anbefaler dere å sjekke skattekonsekvensen på deres planer.

Verdi

I og med at de fleste ser på en utleiedel som inntektsbringende, vil også verdien på en bolig med utleiedel være høyere enn enheter uten.
Bestill GRATIS huskatalog i dag.

Av kataloghusene fra Systemhus er følgende modeller standard med en naturlig utleiedel: Hillevåg, Hitra, Alsvåg, og Hovden. I tillegg er det tegnet inn utleiedel på flere av våre husmodeller.

Ta kontakt med din nærmeste Systemhus-forhandler for mer informasjon rundt tilrettelegging for utleiedel.

Relaterte artikler