1 / 5

Skråtomt med solrik beliggenhet - Landlig med med kort vei til alle fasiliteter

Adkomst

Følg RV303 fra Sandefjord sentrum mot Stokke, forbi Gokstadhaugen.
På venstre side vil man se Dronninga feltet.

Beliggenhet

På Freberg ligger kollen Dronninga der tomtefeltet er plassert inntil åsen på vestsiden.
Området ligger et par kilometer unna Lahellefjorden med båt- og badeliv. Den solrike beliggenheten er landlig og fri, her vil du oppleve kuer på beite, samtidig som byens fasiliteter er kort vei unna. Skolekrets Helgerød med et aktivt idrettsmiljø, som håndball, fotball og tennis.

Huskestativ

Beskaffenhet

Tomten ligger på boligfeltet Dronninga, og har en tomtestørrelse på 561 kvm.
Her er det gode solforhold og rolige omgivelser.
Tomten er skrå og her må det bygges bolig over to etasjer med sokkel. Mulighet for garasje mellom de to garasjene som allerede er oppført på Dronninga 27 og 29.

Forbehold/Byggeklausul

Tomten selges med byggeklausul til Bobygg Entreprenør AS. Entreprenør er svært fleksibel med hensyn til hva som bygges. I utgangspunktet tilbys boliger fra Bobygg Entreprenørs egen hus katalog fra Systemhus, men det er mulig med bl.a. en arkitekttegnet bolig, hvis kunden har en bolig de ønsker. Imidlertid er det en forutsetning at Bobygg Entreprenør AS beholder retten til å bygge huset med grunnmuren, og minimum får levere råbygg, samt garasje/carport.


Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med en av våre boligkonsulent.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Tomten er regulert til boligformål i reguleringsplanen Dronninga vedtatt 21.06.2018.
Tomten har en max BYA på 30% inkl. parkering.

Vei/vann/avløp

Tomten vil overleveres med vei, vann, kloakk, strøm og fiber til tomtegrense.
Tomten blir levert grovplanert med stedlige masser.
Kjøper plikter å være medlem i velforeningen og veilaget.

Reguleringsforhold

Området er i flg. reguleringsplan for dronninga, regulert for boligformål. Reguleringsbestemmelsene ligger i sin helhet vedlagt annonsen. For ytterligere informasjon om reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med boligkonsulent.

Grunndata

Nyeste heftelsene fra tomten ble fradelt:
2020/2179549-1/200 REGISTRERING AV GRUNN

2020/2179592-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om sikringstiltak, vedlikehold og omkostninger til dekning av fellesarealer.

2020/88505-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om ulemper for bomiljø knyttet til landbruksdrift.

Regulering

Bolig